Cultura d'empresa

Cultura d'empresa

Visió Corporativa

Esperit de la gent

Valors fonamentals

Valors fonamentals

Electrodomèstics de la gent, al servei de la gent.

Visió Corporativa

Visió Corporativa

Esdevenir una empresa elèctrica de renom mundial.

Missió Corporativa

Missió Corporativa

Proporcionar productes elèctrics més segurs per a la gent del món.

Esperit d'empresa

Esperit d'empresa

Unitat, treball dur, pioner i innovació.

Objectiu empresarial

Objectiu empresarial

Establir una marca nacional de classe mundial i construir una empresa de les 500 millors empreses del món.

Nucli Cultural

Nucli Cultural

El cercle exterior i el quadrat interior, discrets i vigorosos.

El Jurament del Poble

El Jurament del Poble

Hem de perseverar en l'aprenentatge i treballar molt;hem de complir la llei i estimar la marca;hem d'unir-nos i treballar dur, pioners i innovant;aparells elèctrics de la gent, al servei de la gent.

P

Persones Les persones, els clients, creen el màxim valor per als clients.

E

Exploració Exploració, innovació, exploració sense fi i innovació eterna.

O

Oportunitat Oportunitat, oportunitat, aprofita sempre l'oportunitat, tothom té l'oportunitat.

P

La perfecció perfecta, l'excel·lència, la superació d'un mateix, la recerca de l'excel·lència.

L

Aprendre Aprendre, compartir, construir una organització d'aprenentatge.

E

Expectatives, visions, construir una visió comuna i lluitar per ideals!